กรณีโครงการ

Project case (1)

สนามกีฬาโตโก

Project case (2)

สนามหญ้าและทางวิ่ง

Project case (3)

สนามเด็กเล่นมหาวิทยาลัยจี๋หลินหยานเปี้ยน

Project case (4)

รันเวย์

Project case (5)

รันเวย์

Project case (6)

พื้นยิม

Project case (7)

พื้นยิม